kiralık sunucu

Bu makalemizde sizlere Centos 6x sunucular üzerine nasıl Redis kurabileceğinizden bahsedeceğiz.  Kısaca Redis’in tanımını yapmak gerekirse

Redis, open source kodlu bir key-value (anahtar-değer) deposudur. Verileri ve dataları string, hash, liste, küme ve sıralı liste olarak tutar. Çeşitli veri yapılarını kullanmaya imkan sağlayan bir sunucudur.
Redis, Memcached gibi hızlı bir yapıdadır fakat Memcached’e göre farklıdır. Bildiğiniz gibi Memcached sadece veri girişi ve çıkışı yapmaktadır. Redis ise veri yapıları kullandığı için bir çok fonksiyonu desteklemektedir. Redis ile bir string’e yeni stringler ve değerler atayabilirsiniz.

Biliyorsunuz ki Memcached, veriyi sadece bellekte tutar. veriyi dosyaya yazmaz. Memcached, üzerinde çalıştığı server kapandığı zaman sonlanır. Bu durum Redis’de farklıdır. Veriyi bellekte tutar ve istenen aralıklarla veriyi diske (dosyalara) kaydebilir. Bellek yanında verileri diske de yazarak daha tutarlı ve sürekli bir veritabanı sağlar. Redis belirli periyotlarda verileri bir dosyaya yazdığı için veri kaybı söz konusu değildir.

Bu bilgilerden sonra dilerseniz kurulum adımına geçelim.

Anlatmış olduğumuz kurulum php + apache yüklü minimal düzeyde bir centos 6x sunucuda denenmiştir. Php extension kurulumunda php.ini yolu kullandığınız panele göre farklılık gösterebilir.
Cpanel Sunucularda : /usr/local/lib/php.ini veya multiphp kullanıyorsanız /opt/cpanel/ea-php56/root/etc/php.ini şeklinde değişebilir. Burada ea-php56 kısmına dikkat edin. Sunucuda kullandıgınız php versiyonuna göre bu kısım ea-php56 , ea-php57 , ea-php54 gibi değişebilir.

Plesk Panel Sunucularda : /etc/php.ini
Şimdi kuruluma başlamadan önce gerekli bileşenleri sunucumuza kuruyoruz

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum -y update
yum -y groupinstall ‘Development Tools’
yum -y install php-devel

Redis 2.x kurulum dosyasını sunucumuza çekiyoruz ve kurulum işlemlerini başlatıyoruz.

wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.3.tar.gz
tar xzvf redis-2.8.3.tar.gz
cd redis-2.8.3
make distclean
make
make install

Eğer yukarıdaki anlatıma göre kurulum gerçekleşmez ise Redis 2.x kurulumu repo üzerinden başlatabiliriz. Bunun için yapmamız gereken ssh üzerinden

yum -y install redis

komutunu çalıştırmak. Daha sonra
/etc/sysctl.conf dosyasını nano ile açalım

nano /etc/sysctl.conf

kiralık sunucu

aşağıdaki kodu sysctl.conf dosyamızın en alt satırına ekliyoruz.

vm.overcommit_memory=1

SSH üzerinden aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırıyoruz.

sysctl vm.overcommit_memory=1
sysctl -w fs.file-max=100000

Servise ekliyoruz ve redisi yeniden başlatıyoruz

chkconfig –add redis
chkconfig –level 345 redis on
service redis start

Sunucu tarafına Redis kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi Redis için php extension kurulumunu yapıyoruz. Aşağıdaki komutları ssh üzerinden uyguluyoruz

wget https://github.com/nicolasff/phpredis/zipball/master -O phpredis.zip
unzip phpredis.zip
cd phpredis-phpredis-*
phpize
./configure
make
make install

Kurulum sonrası aşağıdaki gibi bir extension yolu görüyoruz, Örneğin bu yol bizde /usr/lib64/php/modules/ şeklindedir. redis.so bu yolun altındadır ;

Installing shared extensions; /usr/lib64/php/modules/
Şimdi de redis.so extension ı php.ini dosyamızın en altına ekliyoruz. php.ini dosya yolu sizin sunucunuzda farklı olabilir ;

nano -w /etc/php.ini

En alta ekliyoruz ;

extension=redis.so

httpd ve redis servislerini yeniden başlatıyoruz

service httpd restart
service redis restart

Kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir